O společnosti JASS a.s.

Akciová společnost sídlí nedaleko Hradce Králové ve Dvoře Králové nad Labem, kde zkušený tým pracovníků vyvíjí, projektuje a vyrábí jeřábové technologie. Název JASS je zkratkou „Jeřáby a skladovací systémy“ a dokonale vystihuje zaměření společnosti na výrobu především mostových jeřábů, jeřábových drah a automatizovaných skladů hutního materiálu.

Související montážní a servisní činnost je realizovaná po celém území České republiky. V roce 1999 byla zahájena spolupráce s firmou SWF Krantechnik GmbH Mannheim (SRN), která naší společnosti dodává jeřábové komponenty a kladkostroje. Dlouhodobá spolupráce obou firem je zárukou vysoké užitné hodnoty výrobků a zodpovědného partnerství do budoucna. Akciová společnost je držitelem několika certifikátů a osvědčení souvisejících i s nařízením Evropského parlamentu a rady EU, které potvrzují systém managementu kvality.

Provozní spolehlivost a komfort obsluhy zajišťují instalované komponenty a kladkostroje od firmy SWF Krantechnik GmbH Mannheim (SRN), kladkostroje od firmy LIFTKET Hoffmann Fördertechnik GmbH Wurzen (SRN) a otočné jeřáby od firmy VETTER Krantechnik GmbH Siegen (SRN).

Zárukou nejlepšího možného technického a ekonomického řešení našich technologií je náš profesionální tým. Zkušení pracovníci aktivně a zodpovědně spolupracují se zákazníky již při projektové přípravě nových vozů nebo při rekonstrukcích průmyslových závodů. Při montážích našich technologií technici vždy dodržují přísné bezpečnostní a hygienické normy, a to i s ohledem na provozní požadavky zákazníka.

Pro akcionáře

06. 05. 2024 - Pozvánka na valnou hromadu

Předseda správní rady společnosti JASS a.s. se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Jaroměřská 2353, PSČ 544 01, IČ 46506349, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, číslo vložky 751, (dále jen „Společnost“)
svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat na adrese Bratří Štefanů 1069/79b, 500 03 Hradec Králové, dne 03. 06. 2024 od 15:00 hodin.


Pozvánka na valnou hromadu - plné znění (odkaz na dokument ve formátu pdf)
Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti za období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2024*
Zpráva správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2024*
Zpráva o vztazích za účetní období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2024*
Účetní závěrka k 31. 1. 2024*
*...uzamčený obsah přístupný akcionářům na základě zaslaných údajů