Jeřábové dráhy

Jeřábové dráhy jsou standartní součástí námi dodávaných mostových jeřábů. Montáž se provádí na ocelové, popřípadě železobetonové konzoly sloupů hal. Pokud tyto sloupy nejsou vybaveny konzolami, provádíme i výrobu a montáž nosných ocelových sloupů s kotevními prvky. Kotvení lze realizovat přímo na únosnou podlahu s využitím chemických kotev, nebo do samostatných betonových základů popř. s pomocí mikropilot firmy SASTA.

Nosné profily jsou tvořeny válcovanými profily IPE (DIN 1025-5 / S235JR), HEA (DIN 1025-3 / S235JR nebo S355J2), HEB (DIN 1025-2 / S235JR nebo S355J2) nebo prostorovými svařenci z plechů a válcovaných profilů. Jako kolejnice jsou použity přímo navařené obdélníkové tyče (EN 10058 / S355J2) nebo šroubované profilové kolejnice typu A (DIN 536-1) s využitím elastického systému GANTRAIL.