Reklamační řád

Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží nebo výrobek prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Jestliže se jedná o nedostatky malého rozsahu, které nebrání provozu zdvihacího zařízení, potom platí, že vystavené revize s předávacími protokoly jsou podepsány oběma smluvními stranami, přičemž oba dokumenty jsou opatřeny zápisem o příslušném nedostatku s časovým termínem na odstranění.

Kupující podává oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • zápisem do předávacího protokolu,
 • e-mailem na adresu nebo ,
 • telefonicky na číslo 603 485 508 (Vendula Pešková) nebo 733 130 257 (Nikola Burešová),
 • poštou na adresu provozovatele.

Kupující je povinen při reklamaci uvést:

 • číslo smlouvy o dílo nebo číslo objednávky,
 • doložit doklad o zaplacení předmětu dodání ve výši stanovené smlouvou o dílo nebo jiným,
 • jméno osoby uplatňující reklamaci s plným názvem firmy a základní komunikační data.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen rozhodnout o  reklamaci neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dní a současně o tom vyrozumí kupujícího. Způsob vyrozumění je vždy telefonický a současně písemný s doručenkou na osobu uplatňující reklamaci.

Vlastní reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu po oprávněném rozhodnutí o reklamaci, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je v souladu s Obchodním zákoníkem a vztahuje se na zboží a výrobky jehož reklamace je uplatněna v záruční době.

Pro reklamace platí obecné podmínky v plném rozsahu, přičemž lhůty plnění mohou být definovány příslušnou smlouvou o dílo, která je nadřazena obecným podmínkám. Při tvorbě příslušných smluv o dílo, musí být brán zřetel na obecné podmínky uplatnění reklamací a nesmí zde být uvedeny delší časové lhůty pro vyjádření k reklamaci a vlastní odstranění reklamace.

Ke každému zboží nebo výrobku je přikládán dodací list nebo protokol o předání a převzetí, který slouží současně jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu nebo protokolem o předání a převzetí. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od přepravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím popř. neobdržel správně vyplněný dodací list, je odběratel povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil příslušný doklad. V opačném případě se odběratel vystavuje nebezpečí neuznání pozdější reklamace.

Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena ve smlouvě o  dílo, dodacím listu nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem potvrzení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě nebo byl odstaven z provozu. V případě výměny jakéhokoliv identického prvku se záruční doba neprodlužuje. Dodaný prvek musí být opatřen výrobním číslem a průvodní dokumentace musí být přiložena k původní dokumentaci u dodavatele i  zákazníka. Pro další případné reklamace se vztahují stejné podmínky.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě smluvním dopravcem (řeší se s dopravcem),
 • neodbornou manipulací a obsluhou, které jsou v rozporu s návodem k obsluze a údržbě,
 • neoprávněnými zásahy do technického vybavení zařízení,
 • používáním výrobku a zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • poškození živly,
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v jiném provozu než je definováno ve smlouvě o dílo nebo v průvodní dokumentaci,
 • poškozením napěťovou soustavou, která neodpovídá příslušným provozním normám a nařízením.

Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují pouze pověření pracovníci JASS a.s., Dvůr Králové nad Labem.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Mostové jeřáby v kostce

Nosnost max. 80 tun
Rozpětí do 32 m
Zdvih do 98 m
Pojezd jeřábu do 100 m/min
Pojezd kočky do 40 m/min
Zdvih háku do 20 m/min

Proč s námi spolupracovat?

 1. Komplexnost nabízených služeb
 2. Provozní spolehlivost a komfort obsluhy
 3. Široký výběr technických parametrů
 4. Servis 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
 5. Přesné dodržování termínů
 6. Technická vyspělost

Certifikace

Firma JASS a.s. má tyto certifikáty:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • EN ISO 3834-2:2005
 • EN 1090-1:2009 + A1:2011

Rychlý kontakt

JASS a.s.
Jaroměřská 2353
Dvůr Králové nad Labem
544 01

Tel.: +420 499 320 230
Fax: +420 499 320 236
E-mail:

© 2019, JASS a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑